Nederlanders spaarden recordbedrag van 77 miljard

Nederlanders spaarden recordbedrag van 77 miljard

Nederlanders konden meer sparen doordat er minder uitgegeven kon worden door de lockdowns. Het inkomen groeide juist in 2020. Hierdoor bleef geld over en werd er per inwoner 1.925 euro meer gespaard dan in 2019. 
Het opzijgehouden geld werd vooral op spaarrekeningen bij de bank gezet. Een deel van het geld ging ook naar beursgenoteerde aandelen, leningen en hypotheken. Daardoor nam ook wel het aantal schulden sterker toe dan in 2019. Door het vele sparen nam ons gemiddelde vermogen toe, met 2.917 euro tot 16.066 euro per inwoner. Maar die vermogensaangroei heeft vooral te maken met de inleg op bank- en spaarrekeningen en koersstijgingen van aandelen of obligaties.