Startende bedrijven kunnen ook TVL aanvragen

Startende bedrijven kunnen ook TVL aanvragen

De voorwaarden voor deze jonge bedrijven zijn gelijk aan die van andere bedrijven die TVL-steun aanvragen. Wie tussen januari en maart van dit jaar 30 procent omzetverlies leed, per kwartaal meer dan 1.500 euro aan vaste lasten betaalt en een bedrijf heeft in Nederland op een ander adres dan zijn thuisadres, kan maximaal 85 procent van zijn vaste lasten laten terugbetalen. Het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro.
Startende bedrijven die deel uitmaken van een groter concern kunnen geen gebruikmaken van de specifieke TVL-regeling voor starters. Zij moeten de steun via hun moedermaatschappij aanvragen.