Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei

Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei

In mei hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct voor werk beschikbaar zijn. 
Met 309,000 werklozen in mei (de mensen die wel zochten en beschikbaar waren, maar geen baan hadden)  was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald.