Veel VvE’s hebben onvoldoende reserves

Veel VvE’s hebben onvoldoende reserves

De maandelijkse bijdrage voor VvE’s stijgt de afgelopen jaren sterk. Appartementseigenaren betalen de bijdrage om onder andere het reservefonds te vullen, dat bedoeld is om periodiek groot onderhoud, verbouwingen en noodzakelijke reparaties aan het gezamenlijke onroerend goed te kiunnen betalen. Sinds 2017 is de maandelijkse bijdrage met bijna een kwart gestegen. Ondanks deze toename blijft dat achter bij de gestegen bouwkosten, die sinds 2017 gemiddeld met de helft zijn toegenomen.
VvE’s zijn wettelijk verplicht om een reservefonds op te bouwenvoor groot onderhoud. Het bedrag dat VvE’s jaarlijks moeten sparen is in een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld of is 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw. Door de gestegen bouwkosten is de herbouwwaarde gestegen. Ook bedragen die opgenomen zijn in het onderhoudsplan blijken geen gelijke tred te houden met de gestegen bouwkosten.
Verder verdiept volgens VEH bijna de helft van de appartementskopers zich onvoldoende in de financiën van de VvE. Achteraf gezien zou ruim de helft van de appartementskopers zich beter verdiepen in de hoogte van het reservefonds bij de aankoop van een appartement. Wanneer er namelijk onvoldoende gespaard wordt in het reservefonds, kun je opeens met hoge onderhoudskosten te maken krijgen.