Pleidooi om vermogen op werkelijk rendement te belasten

Pleidooi om vermogen op werkelijk rendement te belasten

De belangenorganisatie van financieel adviseurs, het VFBO, pleit voor aanpassing. Wie een flink vermogen heeft en spaart, haalt vaak een minimaal of zelfs negatief rendement.Toch is de belastingheffing in box 3 nog steeds gebaseerd op een fictief rendement van 4 procent. Dat betekent dat over het box 3-vermogen 1,2 procent belasting betaald moet worden. Sommige beleggers, zoals vastgoedbelegger, halen vaak een veel hoger rendement dan die 4 procent. Dat zou dan extra belast moeten worden. De VFBO pleit ervoor om de belastingheffing weer te koppelen aan het daadwerkelijk behaalde rendement. Dat zou dan een vermogenswinstbelasting (VWB) moeten zijn. Dan worden de opbrengsten van het vermogen belast; zoals rente, dividend, huur en pacht.
De staatssecretaris heeft aangegeven ook te voelen voor aanpassing van de belastingheffing in box 3, maar schuift dat door naar een volgend kabinet. Het VFBO wil een spoedige invoering van belastingheffing over het werkelijk rendement.