Pensioenen opnieuw niet verhoogd bij ABP

Pensioenen opnieuw niet verhoogd bij ABP

De grote pensioenfondsen hebben de pensioenuitkeringen al jaren niet verhoogd. Dat komt feitelijk neer om een inkomensachteruitgang voor pensioengerechtigden, omdat de prijzen voor goederen en diensten al jaren stijgen. Zo stegen de prijzen van goederen en diensten tussen september vorig jaar en september dit jaar met 2,4 procent. 
Een fonds mag de pensioenen verhogen, als de zogeheten dekkingsgraad hoog genoeg is. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beheerde vermogen en de uirtkeringsverplichtingen. Om te kunnen verhogen, moet die dekkingsgraad boven de 110 staan. Bij ABP staat die op 100,3. 
Ook andere grote fondsen, waaronder metaalfonds PMT en zorgfonds PFZW, verhogen de pensioenuitkeringen naar verwachting niet, omdat ook bij deze fondsen de dekkingsgraad ruim onder de 110 staat.