Nu al bijna meer fusies dan in heel 2020

Nu al bijna meer fusies dan in heel 2020

Dit jaar werden er al tachtig fusiemeldingen gedaan bij de marktwaakhond, evenveel als in 2020. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. De lockdowns en de bijbehorende economische problemen hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat bedrijven dergelijke plannen uitstelden. Nu het vertrouwen in de economie weer enigszins herstelt, worden de fusieplannen alsnog uitgevoerd.
Verder merkt ACM ook op dat de fusies steeds vaker vervolgonderzoek nodig hebben vanwege potentiële negatieve effecten voor de markt. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld geen groen licht voor een fusie als die naar verwachting leidt tot prijsverhogingen of een lagere kwaliteit van het geleverde product.