Minder mensen in de schuldsanering

Minder mensen in de schuldsanering

Het aandeel mannen en personen boven de 45 nam de laatste tien jaar wel toe, aldus het CBS. Van alle huishoudens zijn vooral eenpersoonshuishoudens oververtegenwoordigd. De 2.300 van 2021 zijn er bijna 700 minder dan een jaar eerder, toen er bijna 3.000 mensen werden toegelaten. Het is het laagste aantal sinds de start van de wet in 1998. Tegelijkertijd werden er 5.700 schuldsaneringstrajecten door de rechter beëindigd. Het jaar daarvoor waren dat er bijna 8.000. Op 31 december 2021 zaten er 10.500 mensen in de schuldsanering; 3.400 schuldenaren minder dan het jaar ervoor.