In drie jaar tijd 58 miljard euro meer belegd

In drie jaar tijd 58 miljard euro meer belegd

Het belegde vermogen steeg vooral door de koerswinst. Daarnaast nam het aantal beleggers toe en ook de inleg per belegger. Inmiddels spelen beleggingen een belangrijke rol in het vermogen van huishoudens. De beleggingen bestaan uit obligaties, beursgenoteerde aandelen en deelnemingen in beleggingsfondsen. Huishoudens zijn ook vaker geïnteresseerd in beleggen om meer rendement te behalen nu de rente op spaargeld vrijwel nul is.